Våra produkter

Här följer en beskrivning av våra produkter.

HMI / SCADA

FlexFas / Citect

FlexFas är ett ramverk för fastighetsautomation och ett effektivt verktyg för systemintegration i det överordnade systemet Citect. Ramverket innehåller funktioner, symboler, genies och mallar för samtliga delar inom fastighetsautomation. Figurerna är enkla, rena och lätta att begripa och ger ett enhetligt utseende oavsett vilket styrsystem det integreras mot. FlexFas minimerar utvecklingstid, projekteringstid, installationstid och drifttagningstid för olika enheter inom fastighetsområdet och ger samtidigt ett användargränssnitt som driftpersonal och driftorganisationer med enkelhet känner igen sig i.

 

FlexFas innehåller bland annat:

 • Testprojekt med alla ingående objekt (genies).
 • KI-dokument för att enkelt komma igång med FlexFas.
 • Färdig mall för användarmanual – underlättar slutdokumentation .
 • Olika skärmupplösningar för att stödja skilda standarder för bildskärmar.
 • Färdiga bakgrundsmallar hjälper till att skapa enhetliga anläggningsbilder.
 • Lösenordshantering.
 • Inbyggd operatörslogg.
 • All text för operatören är på svenska.

Web Port

Web Port är ett webbaserat HMI och SCADA-system som baseras på "rena" webbstandarder utan krav på 3:e-partskomponenter. Web Port innehåller sin egen webbserver och databas vilket ger en resurssnål installation. Web Port är modulärt uppbyggt med möjlighet till utökad funktionalitet via drivrutiner och programtillägg.

Besök http://www.webport.se för mer information eller kontakta oss direkt.

 

Web Port innehåller bland annat:

 • Webbaserat HMI/SCADA system
 • HTML / CSS / JavaScript utan krav på 3:e partskomponenter
 • Dynamiska flödesbilder, vektorgrafik, larm, loggning, tidkanaler
 • Inbyggd webbserver
 • Inbyggd databas
 • Drivrutiner / Tillägg

Larmhantering

Alarmus

Alarmus är ett modernt och effektivt larmhanteringsystem för bla. Citect SCADA. Klienten består av en trädmeny och ett antal vyer med kolumner för larm där det finns möjlighet att filtrera, sortera och få statistik över samtliga larmhändelser. Larm kan grupperas efter exempelvis kategori, fastighet, area eller status och visualiseras med hjälp av olika för-och bakgrundfärger beroende på larmkategori, och aktuellt status. Klientdelen är en ActiveX-komponent och kan därför integreras i ett flertal olika miljöer och system. Klienten kan köras fristående utan att SCADA system behöver vara installerat på samma dator.

 

Alarmus har en inbyggd webserver för att hämta larm och en smart algoritm för att hämta uppdateringar av larmhändelser via HTML/Json/XML med minimal trafik. Det gör det enkelt bygga en egen webapplikation med Alarmus som larmkälla. Momentan export av inkommande larm till SQL/MySQL/ODBC kan göras via en separat applikation. Alarmus finns också med tilläggsmoduler för Schneider Electric Struxureware/Vista samt Siemens Desigo InSight och ett öppet gränssnitt med C# Toolkit för att kunna koppla till andra SCADA. Över 100 SCADA system kan skicka larm till samma Alarmus server.

 

Nimbus

En smidig larmdistributör för att skicka larm vidare från Citect, ex till mail, SMS, Rakel och ett hundratal andra typer av mottagare. Larmsändningen styrs enkelt beroende på typ av dag (vardagar/helger), tider, prioriteter mm. Nimbus kan användas till de flesta på marknaden förekommande SCADA/HMI-system och Webducar. Med tilläggsmodulen Nim2SQL kan Nimbus skicka alla larmhändelser vidare till en eller flera databaser (ex SQL/MySQL).

Tidkanalhantering

FlexTime

Den optimala programvaran för att styra fläktar, belysning, pumpar, lås, dvs allt som behöver en tidkanal. Hierarkisk uppbyggnad, flexibel konfigurering av taggar kopplade till tidkanalerna. Semester- och veckoscheman, individuell styrning per tidkanal. Inbyggda funktioner för helgdagar och helgaftnar, stöd för lokala tidkataloger, central överstyrning eller hybridfunktion. Anpassning till andra än de befintliga DUC/PLC via CiCode eller Javascript. Överskådligt och intuitivt gränssnitt. Klienten är en ActiveX-komponent och levereras med en container som gör att den i många fall kan köras fristående utan SCADA. I Citect används ctAPI för snabb och effektiv styrning. Finns också med OPC för andra SCADA system.

 

FlexTime innehåller bland annat:

 • Lokala tidkanaler
 • Central kalender
 • Stöd för många olika fabrikat

Drivrutiner

ADS

Citectdriver till Beckhoff PLC med stöd för symboladressering, ex på adress är V5202_GT51_T.iRawValue. Drivern kan användas antingen i DLL-mode (kräver TwinCAT installerat på servern) eller TCP-mode (utan TwinCAT eller ADS router på servern) .

PRV-OPC

OPCserver för kommunikation mot EKLX, PRV1 och PRV2.

Verktyg

CiTree / CiStatus

CiTree är ett navigationstillägg för Citect, det består av en trädmeny med en enkel konfigurering som inte kräver kompilering. Menyträdet kan expanderas eller minimeras.

 

CiStatus är ett träd som visar den hierarkiska uppbyggnaden av kommunikation med switchar, PLCer etc. Trädet uppdateras via CiCode och visar status på kommunikationsprodukterna, allt för att få en snabb överblick av status.

System Backup Manager

System Backup Manager används för backup av inställningsvärden i DDC:er. Programmet kopplas mot Citect eller OPC och lagrar därefter systeminstälningar i en databas med givet intervall. Om olyckan är framme kan dessa inställningar sedan återskapas utan att viktigt injusteringsarbete går förlorat. Kontakta oss för mer information och beställningar.

 

System Backup Manager innehåller bland annat:

 • Central backup av lokala inställningar
 • Kommunikation via CtAPI eller OPC
 • Körs som tjänst