Våra tjänster

Här följer en beskrivning av de tjänster vi har att erbjuda.

Mjukvaruutveckling

Vi utvecklar mjukvaror efter våra kunders behov. Vår målsättning är att hitta lösningar som kan gagna flera och därmed ge produkter med lång livslängd.

Vi strävar efter att våra produkter skall vara väl dokumenterade, samt att vi skall kunna erbjuda support för samtliga produkter vi erbjuder till försäljning.

Är ni intresserad av hjälp med utvecklingen av en mjukvara? Tveka inte att kontakta oss.

Försäljning

Vi säljer dels våra egna produkter, men också mjukvaror utvecklade av andra företag med inriktning mot SCADA-system.

Våra programvaror täcker allt från HMI till SCADA-system. Vi kan erbjuda lösningar för visualisering, larmsändning, larmpresentation, tidkanalshantering och energiuppföljning.

Många av våra mjukvaror är tillägg till framför allt SCADA-systemet Citect, men de flesta fungerar även med andra system på marknaden.

Sputnik erbjuder även ett webbaserat HMI/SCADA system till försäljning.

Utbildning och Support

Vi ger naturligtvis support för de mjukvaror vi säljer. Vi kan även erbjuda utbildningar för både integratörer och slutanvändare.

Vid köp av våra produkter ingår alltid kom-igång-hjälp, support kan därefter köpas löpande om så önskas.

Kontakta oss om ni är intresserad av utbildning eller support.