Information om Sputnik

Skandinavisk Produktutveckling och Teknik AB startades av BASAB, TroSoft AB, ScadaGroup AB och Moldeo AB för att gemensamt utveckla och sälja tredjepartsprodukter till Citect med inriktning på fastighetsautomation.

Eftersom Sputniks ägarföretag utvecklats i olika riktningar har vi beslutat oss för att avveckla Sputnik.

Det betyder inte att produkterna som ni köpt genom Sputnik försvinner, de ligger fortfarande kvar hos (eller återgår till) de delägarföretag där de ursprungligen utvecklades enligt nedan.

Kontakta gärna respektive företag/representant om ni har några frågor.

Hemsidan sputnik-scada.se samt mailadresser till Sputnik kommer inom kort upphöra att fungera.

FlexFAS

Tas över av BASAB.
Kontakt: Peter Delwér, peter@ventab.se

OBS! Om ni har ett support-/uppgraderingsavtal för FlexFas så kommer det också övertas av BASAB.

Alarmus

Tas över av TroSoft AB.
Kontakt: Tomas Rook, tomas@automatisera.nu

FlexTime

Tas över av TroSoft AB.
Kontakt: Tomas Rook, tomas@automatisera.nu

Drivrutiner

Tas över av TroSoft AB.
Kontakt: Tomas Rook, tomas@automatisera.nu

Nimbus

Tas över av TroSoft AB.
Kontakt: Tomas Rook, tomas@automatisera.nu

System Backup Manager

Tas över av Kiona AB.
Kontakt: Joakim Nilén, joakim.nilen@kiona.com