Välkommen till SPUTNIK!

SPUTNIK står för Skandinavisk ProduktUtveckling och TekNIK, och är ett företag som säljer och utvecklar mjukvaror med inriktning mot SCADA-system.

Produktutveckling

SPUTNIK utvecklar mjukvaror med inriktning mot SCADA-system. Lösningarna kan vara kundanpassade eller utvecklade för en bredare marknad.

Våra tjänster >>

Försäljning

SPUTNIK säljer både programvaror utvecklade internt samt av andra företag. Är ert företag intresserade att sälja en produkt genom SPUTNIK så ta gärna kontakt.

Våra produkter >>

Support

SPUTNIK tillhandahåller support för samtliga produkter som säljs genom företaget.

Kontakta oss >>

SPUTNIK

SPUTNIK är ett aktiebolag som samägs av flera mindre produkt och entreprenadföretag. Grundtanken med företaget är att hitta en gemensam plattform för att vidareutveckla lösningar som tagits fram i olika projekt. Detta för att öka livslängden på produkterna samt att på samlat sätta kunna erbjuda försäljning och support.

Samarbete

SPUTNIK är ett företag som bygger på samarbete, dels mellan de ingående företagen med också med våra kunder. Vi tycker att samarbete är viktig för att kunna erbjuda de lösningar som kunderna efterfrågar. SPUTNIK anordnar med anledning av detta återkommande träffar för utbildning och erfarenhetsutbyte.

Kvalité och effektivitet

Våra produkter utvecklas för att erbjuda lösningar som är effektiva att arbeta med och där resultatet håller en hög kvalité. Produkterna är därför väl dokumenterade samt innehåller ofta mallar och riktlinjer för att effektivisera arbetet.

FLEXibla lösningar

Ordet Flex förekommer i flera av våra produkter. Från början kommer det från vår tidkanalprogramvara FlexTime, som på grund av sin mångsidighet fick detta namnet. Detta har sedan blivit en grundläggande tanke i hur vi utvecklar våra mjukvaror.